29 664 Binnenvisserij

Nr. 143 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S.

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwste duurzame kotters langer zijn dan het maximum van 24 meter, dat gaat gelden voor de doorvaart van visserijschepen in windmolenparken in de proefperiode die ingaat vanaf 1 januari 2017;

verzoekt de regering, in de proefperiode ook scheepslengtes tussen de 24 meter en de 45 meter mee te nemen zodat potentiële kosten worden beperkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Visser

Graus

Bruins

Dijkgraaf

Naar boven