Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629664 nr. 144

29 664 Binnenvisserij

Nr. 144 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S.

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de infasering van de aanlandplicht in 2017 de vissoort wijting een verstikkingssoort dreigt te worden, met onmogelijke gevolgen voor met name de tongvisserij;

verzoekt de regering, in het kader van de voorbereiding en de aanbevelingen voor de infasering van de aanlandplicht in 2017 te bewerkstelligen dat de infasering wijting niet gaat gelden voor de gerichte tongvisserij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf

Bruins

Visser

Graus