Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 9

9 Stemmingen moties EU-voorstellen BEPS

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken, 

te weten: 

 • -de motie-Merkies over de opbrengsten van de bestrijding van belastingontwijking (22112, nr. 2082); 

 • -de motie-Merkies/Van Weyenberg over publieke country-by-country reporting voor multinationals (22112, nr. 2083); 

 • -de motie-Merkies over een zwarte lijst van belastingparadijzen opstellen (22112, nr. 2084); 

 • -de motie-Grashoff/Merkies over verdere beperking van de renteaftrek (22112, nr. 2085); 

 • -de motie-Neppérus c.s. over het blokkeren van voorstellen die nog niet besproken zijn met de Kamer (22112, nr. 2086); 

 • -de motie-Neppérus c.s. over de aanpak van belastingontwijking en een goed fiscaal vestigingsklimaat (22112, nr. 2087); 

 • -de motie-Van Weyenberg over alternatieven voor de vormgeving van de switch-overbepaling (22112, nr. 2088); 

 • -de motie-Van Weyenberg over het multilateraal tegengaan van hybride mismatches (22112, nr. 2089); 

 • -de motie-Van Weyenberg over de budgettaire opbrengst van de EU-maatregelen tegen belastingontwijking (22112, nr. 2090); 

 • -de motie-Van Vliet over het unanimiteitvereiste bij EU-besluiten over fiscale kwesties (22112, nr. 2091); 

 • -de motie-Van Vliet over niet instemmen met de voorgestelde inperking van de deelnemingsvrijstelling (22112, nr. 2092); 

 • -de motie-Groot over een eenduidige Europese zwarte lijst van belastingparadijzen (22112, nr. 2093); 

 • -de motie-Groot over opbrengsten van de maatregelen aan iedereen ten goede laten komen (22112, nr. 2094); 

 • -de motie-Groot over publieke cbc-reporting voor een betere belastingmoraal bij bedrijven (22112, nr. 2095); 

 • -de motie-Groot/Grashoff over snelle implementatie van de BEPS-voorstellen door alle ondertekenaars, inclusief de VS (22112, nr. 2096); 

 • -de motie-Omtzigt over expliciete standpunten over het Anti Tax Avoidance Package en de IORP-herziening (22112, nr. 2097); 

 • -de motie-Omtzigt over het opsplitsen van het Anti Tax Avoidance Package (22112, nr. 2098); 

 • -de motie-Neppérus over van tevoren impactassessments aanvragen bij ingrijpende fiscale voorstellen (22112, nr. 2099). 

(Zie vergadering van 22 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Neppérus c.s. (22112, nr. 2086) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2105, was nr. 2086 (22112). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de Europese richtlijn tot vaststelling van de regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken, gepresenteerd op 28 januari 2016, een aantal voorstellen bevat die niet in het OESO-actieplan tegen belastingontwijking staan; 

constaterende dat deze nieuwe voorstellen niet eerder zijn besproken in de Kamer en het gebruikelijke impactassessment van de Europese Commissie hierop ontbreekt; 

constaterende dat uit eerdere impactassessments bleek dat andere Europese belastingvoorstellen, zoals de eerder voorgestelde geharmoniseerde grondslag voor de vennootschapsbelasting uit 2011, zeer negatief uitpakte voor de economische groei en belastinginning in Nederland, zeker in vergelijking tot andere EU-lidstaten, 

van mening dat de Tweede Kamer moet kunnen zien wat de gevolgen zijn van de implementatie van de switch-overbepaling, voordat zij daarmee instemt; 

verzoekt de regering, een impactassessment te vragen aan de Europese Commissie op het voorstel om een switch-overbepaling in te voeren en dit impactassesment met de Tweede Kamer te overleggen alvorens onomkeerbare stappen op dit specifieke voorstel te zetten; 

verzoekt de regering tevens, nieuwe voorstellen die door andere landen worden gedaan en niet in het voorstel van de Europese Commissie zitten, eerst te overleggen met de Tweede Kamer alvorens onomkeerbare stappen te zetten op eventuele nieuwe voorstellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Merkies (22112, nr. 2082). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Merkies/Van Weyenberg (22112, nr. 2083). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Merkies (22112, nr. 2084). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Grashoff/Merkies (22112, nr. 2085). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Neppérus c.s. (22112, nr. 2105, was nr. 2086). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Neppérus c.s. (22112, nr. 2087). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (22112, nr. 2088). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (22112, nr. 2089). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (22112, nr. 2090). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Vliet (22112, nr. 2091). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Vliet (22112, nr. 2092). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Groot (22112, nr. 2093). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Groot (22112, nr. 2094). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Groot (22112, nr. 2095). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Groot/Grashoff (22112, nr. 2096). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt (22112, nr. 2097). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt (22112, nr. 2098). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat de stemmen staken. 

We doen het opnieuw. Het wordt spannend. 

In stemming komt de motie-Omtzigt (22112, nr. 2098). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat de stemmen staken. 

De stemmen staken. We gaan hoofdelijk stemmen. 

Ik zie de heer Omtzigt bij de microfoon staan. Wellicht heeft hij het verlossende woord. 

De heer Omtzigt (CDA):

Hij kijkt om zich heen en houdt de motie even aan. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Omtzigt stel ik voor, zijn motie (22112, nr. 2098) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Neppérus (22112, nr. 2099). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Omtzigt (CDA):

De motie op stuk nr. 2097 is aangenomen. Daarin wordt de regering gevraagd om expliciete standpunten in te nemen, wat zij tot nu toe weigerde. Ik zou die standpunten graag binnen twee weken tegemoetzien van beide bewindspersonen, van Sociale Zaken en van Financiën. 

De voorzitter:

Ik stel voor, 

het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.