Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629664 nr. 138

29 664 Binnenvisserij

Nr. 138 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de paling een ernstig bedreigde diersoort is en op de Rode Lijst van IUCN staat;

constaterende dat uit de evaluatie van het palingbeheerplan blijkt dat beperking van de visserij heeft geresulteerd in een voorzichtig herstel van de populatie;

constaterende dat het resultaat nog veel te laag is om tot een gezonde populatiegrootte te komen;

verzoekt de regering, de beschermingsmaatregelen voor paling uit te breiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg