Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 20

20 Stemming motie Verhoging strafmaxima voor mensensmokkel

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel, 

te weten: 

  • -de motie-Gesthuizen over verhogen van de pakkans en bieden van legale mogelijkheden (34345, nr. 7). 

(Zie vergadering van 23 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Gesthuizen (34345, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.