Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20012002-5444-5444".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28460
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2002-07-04
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5444
Identifier h-tk-20012002-5444-5444
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5444-5444
PS key HAN7434A09
Publicatiedatum 2002-07-19
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 91
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5444
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie van het lid Van der Vlies over vergunningverlening aan Women on Waves om overtijdbehandelingen toe te passen op de zogeheten abortusboot, te weten de motie-Van der Vlies c.s. met het verzoek, de zaak over te laten aan het nieuwe kabinet (28460, nr. 1)
Vergaderjaar 2001-2002