Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 21

21 Stemmingen moties Marktwerking en mededinging

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Marktwerking en mededinging,

te weten:

  • -de motie-Alkaya/Moorlag over initiatieven die de mensenrechten bevorderen (24036, nr. 420);

  • -de motie-Alkaya/Moorlag over de onlinemarkt voor aan huis bezorgde maaltijden (24036, nr. 421);

  • -de motie-Van den Berg/Pieter Heerma over aandacht voor arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen (24036, nr. 423);

  • -de motie-Van den Berg/Ronnes over het aanbestedingsgedrag van overheden (24036, nr. 424);

  • -de motie-Paternotte over de informatieverstrekking aan zzp'ers (24036, nr. 425);

  • -de motie-Moorlag over belemmeringen ten gevolge van mededingingsregels (24036, nr. 426);

  • -de motie-Wörsdörfer over nationale koppen bij de implementatie van Europese regelgeving (24036, nr. 427).

(Zie vergadering van 22 februari 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. In het regeerakkoord zijn belangrijke afspraken gemaakt over samenwerking in de keten om duurzaamheid te bevorderen. Nederlandse bedrijven zijn duurzame koplopers maar om eerlijke prijzen voor eerlijke producten te bereiken, is samenwerking in de productieketen nodig. De motie op stuk nr. 426 vraagt om belemmeringen in de mededingingsregels zo veel mogelijk weg te nemen. Juist dit is opgenomen in het regeerakkoord. Het kabinet komt nog met een uitwerking. Daarmee is de motie overbodig en zullen wij ertegen stemmen.

De motie op stuk nr. 420 vraagt om naast duurzaamheid ook mensenrechten te betrekken bij het wetsvoorstel over het algemeen verbindend verklaren van duurzaamheidsinitiatieven. Bedrijven die deelnemen aan de SER-convenanten over mensenrechten in de keten zouden ook baat kunnen hebben bij deze wet, bijvoorbeeld voor het produceren van kleding zonder dwangarbeid en kinderarbeid. Het wetsvoorstel is echter nog in voorbereiding. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het een vernieuwend wetsvoorstel wordt en dat nog niet alle effecten helder zijn. Wij stemmen daarom op dit moment tegen de motie in afwachting van de uitwerking van het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel.

In stemming komt de motie-Alkaya/Moorlag (24036, nr. 420).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Alkaya/Moorlag (24036, nr. 421).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg/Pieter Heerma (24036, nr. 423).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg/Ronnes (24036, nr. 424).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paternotte (24036, nr. 425).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag (24036, nr. 426).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wörsdörfer (24036, nr. 427).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.