Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 11

11 Stemming Wijziging Warmtewet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet (34723).

(Zie vergadering van 20 februari 2018.)

De voorzitter:

Het amendement-Van der Lee (stuk nr. 10) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk volledig duurzame warmte. Het gebruik van restwarmte voor vervuilende industrieën is dat niet. We moeten voorkomen dat we voor lange duur aan deze onduurzame restwarmte vastzitten en daarmee echte verduurzaming uitstellen. Maar de komende jaren zullen we langdurige contracten van twintig, misschien wel dertig jaar verwachten. De nu voorliggende wijziging van de Warmtewet trekt ons in zeer ongewenste lock-ins, oftewel afhankelijkheid van onduurzame bronnen, waar we dan niet meer zomaar vanaf kunnen. Daarom zal de Partij voor de Dieren tegen het wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen over het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.