Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 23

23 Stemmingen moties Seksuele intimidatie op de werkvloer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over seksuele intimidatie op de werkvloer,

te weten:

  • -de motie-Sjoerdsma c.s. over de veiligheid op de werkvloer waarborgen (34843, nr. 4);

  • -de motie-Özütok c.s. over de rol en positie van vertrouwenspersonen versterken (34843, nr. 5);

  • -de motie-Özütok c.s. over informatieve gesprekken met de politie (34843, nr. 6);

  • -de motie-Van den Hul c.s. over de vertrouwenspersoon opnemen in het arborecht (34843, nr. 7);

  • -de motie-Van den Hul/Özütok over de meldingsbereidheid voor individuen vergroten (34843, nr. 8);

  • -de motie-Van den Hul/Özütok over seksuele intimidatie opnemen in alle risico-inventarisaties en -evaluaties (34843, nr. 9);

  • -de motie-Van Toorenburg/Sjoerdsma over een landelijke gedragscode voor bedrijven (34843, nr. 10);

  • -de motie-Jasper van Dijk over uitbreiding van het aantal zedenrechercheurs (34843, nr. 11).

(Zie vergadering van 22 februari 2018.)

In stemming komt de motie-Sjoerdsma c.s. (34843, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Özütok c.s. (34843, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Özütok c.s. (34843, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (34843, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Özütok (34843, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Özütok (34843, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Sjoerdsma (34843, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (34843, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.