Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 10

10 Stemming motie Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren,

te weten:

  • -de motie-Wassenberg over niet langer toestaan van levend koken van kreeften en krabben (28286, nr. 875).

(Zie vergadering van 2 juni 2017.)

De voorzitter:

De motie-Wassenberg (28286, nr. 875) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Wassenberg en Arissen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 967, was nr. 875 (28286).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wassenberg/Arissen (28286, nr. 967, was nr. 875).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Over punt 6 van de stemmingslijst stemmen we een andere keer. Die moties, ingediend bij het VSO Voortgang Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, zijn aangehouden.