Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 24

24 Stemming motie Examens

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Examens,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen c.s. over de vaardigheden van scholieren (31289, nr. 359).

(Zie vergadering van 13 februari 2018.)

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (31289, nr. 359).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van 50PLUS ertegen, zodat zij is aangenomen.

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.