24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 423 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het rapport Beter Aanbesteden wel aandacht wordt gegeven aan social return maar niet aan de arbeidsvoorwaarden van werkenden;

overwegende dat ordentelijk aanbesteden ook betekent dat er aandacht is voor de arbeidsvoorwaarden van de mensen die de aanbesteding realiseren;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in het aanbestedingsproces door de rijksoverheid beter en concreter aandacht kan worden gegeven aan de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Pieter Heerma

Naar boven