24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 425 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ACM een leidraad heeft gepubliceerd over de ruimte binnen de Mededingingswet voor tariefafspraken tussen zzp'ers in cao's;

overwegende dat er wordt gewerkt aan het verbeteren van de informatieverstrekking aan zzp'ers;

verzoekt de regering om, in gesprek te gaan met zelfstandigenorganisaties en hen te betrekken bij de totstandkoming van het informatiepakket voor zzp'ers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Naar boven