Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 14

14 Stemming motie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd,

te weten:

  • -de motie-Kooiman over een meldplicht voor alle jeugdzorgaanbieders (34797, nr. 8).

(Zie vergadering van 21 februari 2018.)

In stemming komt de motie-Kooiman (34797, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.