24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 426 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mededingingsregels een ketenaanpak van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen belemmeren, zoals het ontwikkelen van duurzamere producten, beter voedsel en de noodzakelijke energietransitie;

verzoekt de regering, zo nodig in Europees verband, deze belemmeringen zo veel mogelijk weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Naar boven