24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 421 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN MOORLAG

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat horecaondernemers te maken krijgen met onlineplatforms die hen contractueel verbieden om op een eigen website lagere prijzen aan te bieden dan bij het platform;

voorts constaterende dat onlineplatforms vanwege netwerkeffecten een dominante positie kunnen ontwikkelen in een markt;

van mening zijnde dat dit nadelig kan uitpakken voor zowel horecaondernemers als consumenten, vanwege eenzijdige verhoging van de berekende commissie;

verzoekt de regering te onderzoeken of van de smalle pariteitsclausule marktverstorende effecten uitgaan in de onlinemarkt voor aan huis bezorgde maaltijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Moorlag

Naar boven