Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 8

8 Stemmingen moties Spoor

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Spoor,

te weten:

  • -de motie-Kröger over aansluiting op het Europese nachtnet (29984, nr. 741);

  • -de motie-Kröger over afspraken met het bedrijfsleven over reizen per trein (29984, nr. 743);

  • -de motie-Van Aalst over overlast in de trein (29984, nr. 744);

  • -de motie-Jetten/Van der Graaf over optimalisering van de reistijden van en naar Dordrecht (29984, nr. 746);

  • -de motie-Van der Graaf/Dik-Faber over reizen met een beperking (29984, nr. 747);

  • -de motie-Ziengs c.s. over een bilaterale overeenkomst met Groot-Brittannië over paspoortcontroles (29984, nr. 748);

  • -de motie-Ziengs over sancties bij wanprestatie in het ov (29984, nr. 749).

(Zie vergadering van 20 februari 2018.)

In stemming komt de motie-Kröger (29984, nr. 741).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger (29984, nr. 743).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (29984, nr. 744).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jetten/Van der Graaf (29984, nr. 746).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf/Dik-Faber (29984, nr. 747).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ziengs c.s. (29984, nr. 748).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ziengs (29984, nr. 749).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.