Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 18

18 Stemmingen Vierde anti-witwasrichtlijn

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34808).

(Zie vergadering van 21 februari 2018.)

De voorzitter:

Ik zie dat de heer Paternotte het woord wil.

De heer Paternotte (D66):

Ik zou graag de motie-Paternotte/Van der Lee (34808, nr. 10) aanhouden.

De voorzitter:

Oké, dat is bij het volgende punt.

Op verzoek van de heer Paternotte stel ik voor zijn motie (34808, nr. 10) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Linde/Leijten (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van der Linde/Leijten (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.