Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 16

16 Stemmingen moties OJCS-raad van 15 februari 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO OJCS-raad van 15 februari 2018,

te weten:

  • -de motie-Kwint/Leijten over het opheffen van EU versus Disinfo (21501-34, nr. 286);

  • -de motie-Westerveld over een andere strategie voor EU versus Disinfo (21501-34, nr. 287);

  • -de motie-Yeşilgöz-Zegerius over afschaffing van EU versus Disinfo (21501-34, nr. 288).

(Zie vergadering van 21 februari 2018.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Yeşilgöz-Zegerius (21501-34, nr. 288) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De voorzitter:

De motie-Kwint/Leijten (21501-34, nr. 286) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Kwint en Yeşilgöz-Zegerius, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de East Stratscom Task Force, onderdeel van de Europese Dienst voor extern optreden, in 2015 is opgezet met als doel om foute informatie van pro-Kremlinbronnen te ontmaskeren en daarover te publiceren;

constaterende dat EUvsDisinfo, dat onderdeel uitmaakt van deze taskforce, dit doel voorbijschiet, zich bemoeit met de vrije pers in Nederland en inmiddels al ten onrechte drie Nederlandse publicaties heeft bestempeld als nepnieuws;

overwegende dat het niet aan overheidsinstellingen is, of deze nou nationaal, Europees of anderszins zijn, om vrije perspublicaties te bestempelen als nepnieuws;

verzoekt de regering zich in Europees verband stevig uit te spreken voor de bescherming van onze pers en zich hard te maken voor het opheffen van EUvsDisinfo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 290, was nr. 286 (21501-34).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dank, voorzitter. Zoals ook al is aangegeven in het debat, is GroenLinks heel erg tegen overheidsbemoeienis met journalistieke berichtgeving. Dat is een risico voor de persvrijheid. Daarom stemmen wij ook voor de motie van de SP en VVD. Maar wat GroenLinks betreft gaan we een stapje verder. Wij willen juist de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek sterker maken. Daarom hebben wij ook een eigen motie ingediend.

De voorzitter:

Dank u wel.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kwint/Yeşilgöz-Zegerius (21501-34, nr. 290, was nr. 286).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

De heer Kwint.

De heer Kwint (SP):

Wat een fantastische dag voor de journalistiek, voorzitter. Ik ben heel erg benieuwd hoe het kabinet deze motie gaat uitvoeren en op welke termijn het naar Brussel afreist om het opheffen van dit nepnieuwsbureau te gaan bepleiten. Ik zie de brief van de minister graag, indien mogelijk deze week tegemoet.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Westerveld (21501-34, nr. 287).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.