Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Dan hebben we nu een korte regeling van werkzaamheden voor de stemmingen. Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Wassenberg (28286, nr. 875) en de aangehouden motie-Van Meenen c.s. (31289, nr. 359).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Sneller namens GroenLinks. O nee … Ja, we hebben Sneller, Snels, snelst. De heer Sneller spreekt namens D66.

De heer Sneller (D66):

Mijn verzoek is om bij de stemmingen over de moties ingediend bij het VSO OJCS-raad van 15 februari 2018 mijn motie op stuk nr. 289 aan te houden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Sneller stel ik voor zijn motie (21501-34, nr. 289) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand, namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, ik wil graag bij de stemmingen over de moties ingediend bij het VSO Voortgang Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij mijn moties op stukken nrs. 52, 53 en 54 aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor haar moties (30826, nrs. 52, 53 en 54) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.