Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 20

20 Stemmingen moties Winkeltijden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Winkeltijden,

te weten:

  • -de motie-Bisschop/Graus over het recht om op zondag gesloten te zijn (34647, nr. 5);

  • -de motie-Bisschop/Alkaya over geen verplichting om op zondag te werken (34647, nr. 6);

  • -de motie-Bisschop/Graus over een vrijstellingsbepaling in elk contract (34647, nr. 7);

  • -de motie-Alkaya c.s. over de positie van winkeliers bij contractverlenging (34647, nr. 8);

  • -de motie-Graus over vrije keuze voor openstelling op zon- en feestdagen (34647, nr. 9);

  • -de motie-Moorlag over de winkelopeningstijden op Goede Vrijdag (34647, nr. 11).

(Zie vergadering van 22 februari 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Wij zullen stemmen voor de moties op de stukken nrs. 5 tot en met 9. De moties van de PVV en de SGP richten zich specifiek op de zondag en het recht om dan dicht te zijn. Onze partij staat voor een strikte scheiding tussen Kerk en Staat. We hechten eraan op te merken dat winkeliers de vrijheid moeten hebben om open dan wel dicht te zijn, ongeacht welke dag en binnen de gestelde winkeltijden. De zondag dient door de Staat niet gezien te worden als een dag met een status aparte.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen.

De heer Verhoeven (D66):

Excuus, voorzitter. Wij hadden voor de gewijzigde motie-Leijten c.s. over het UBO-register (34808, nr. 14, was nr. 9) willen stemmen, maar dat hebben we niet goed uitgevoerd.

De voorzitter:

U heeft dus niet goed opgelet. Uw opmerking wordt opgenomen in de Handelingen.

In stemming komt de motie-Bisschop/Graus (34647, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop/Alkaya (34647, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de SGP, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop/Graus (34647, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Alkaya c.s. (34647, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (34647, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, de PvdD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Moorlag (34647, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.