Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 17

17 Stemmingen moties Bankensector

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Bankensector,

te weten:

 • -de motie-Van der Linde/Leijten over een streefdatum voor volledige afhandeling (32013, nr. 151);

 • -de motie-Nijboer c.s. over afzien van versoepeling van de bonuswetgeving (32013, nr. 152);

 • -de motie-Nijboer/Ronnes over het kopen van cryptovaluta met een creditcard (32013, nr. 153);

 • -de motie-Nijboer over toezicht op verkochte producten aan zzp'ers en het mkb (32013, nr. 154);

 • -de motie-Ronnes/Paternotte over voorschotten voor bezitters van een rentederivaat (32013, nr. 155);

 • -de motie-Ronnes/Paternotte over de afwikkeling van het herstelkader (32013, nr. 156);

 • -de motie-Van Weyenberg c.s. over invoering van een Europees kader voor prudentieel toezicht (32013, nr. 157);

 • -de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck over een deadline voor het afwikkelen van rentederivaten (32013, nr. 158);

 • -de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck over een aflossingsvrije hypotheek voor starters (32013, nr. 159);

 • -de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck over boeterente beperken tot drie maanden (32013, nr. 160);

 • -de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck over bij rentemiddeling rekening houden met het klantbelang (32013, nr. 161);

 • -de motie-Leijten/Van der Linde over evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten (32013, nr. 162);

 • -de motie-Leijten over een maatschappelijke en veilige bankensector (32013, nr. 163).

(Zie vergadering van 21 februari 2018.)

De voorzitter:

De heer Van Weyenberg verzoekt om eerst te stemmen over zijn motie op stuk nr. 157. Ik neem aan dat daartegen geen bezwaar is.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg c.s. (32013, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Linde/Leijten (32013, nr. 151).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer c.s. (32013, nr. 152).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nijboer/Ronnes (32013, nr. 153).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer (32013, nr. 154).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Paternotte (32013, nr. 155).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Paternotte (32013, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck (32013, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck (32013, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck (32013, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck (32013, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten/Van der Linde (32013, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten (32013, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.