34 168 Initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer «Opgroeien met opa en oma». Omgang in het belang van kleinkind en grootouders

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat omgangsregelingen bij echtscheidingen niet altijd worden uitgevoerd;

overwegende dat het aantal echtscheidingen in Nederland de afgelopen jaren is toegenomen;

overwegende dat het niet nakomen van omgangsregelingen het contact tussen kinderen en ouders kan verslechteren en kan leiden tot oudervervreemding;

constaterende dat de kennis over de gevolgen en uitwerkingen van omgangsregelingen nog beperkt is;

verzoekt de regering, het niet nakomen van omgangsregelingen in de praktijk te onderzoeken en de Kamer hierover voor het einde van 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Van Nispen

Naar boven