Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 26

26 Stemmingen moties Staat van de Europese Unie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie, 

te weten: 

 • -de motie-Van ’t Wout over de doelstellingen uit de betere reguleringsagenda (34166, nr. 2); 

 • -de motie-Van ’t Wout over de verstrekking van Europese middelen afhankelijker maken van prestaties (34166, nr. 3); 

 • -de motie-Maij/Pechtold over bevorderen van fundamentele democratische waarden (34166, nr. 5); 

 • -de motie-Maij c.s. over een vernieuwde detacheringsrichtlijn (34166, nr. 6); 

 • -de motie-Van Bommel/Jasper van Dijk over niet akkoord gaan met ISDS (34166, nr. 7); 

 • -de motie-Van Bommel/Jasper van Dijk over niet akkoord gaan met een regulatory cooperation body (34166, nr. 8); 

 • -de motie-Van Bommel/Jasper van Dijk over advies van het Hof van Justitie over internationale handelsverdragen (34166, nr. 9); 

 • -de motie-Omtzigt/Segers over solidariteit met Zweden (34166, nr. 10); 

 • -de motie-Omtzigt over meer transparantie van EU-instituties (34166, nr. 11); 

 • -de motie-Beertema/Wilders over een zo spoedig mogelijk exit-traject van Nederland (34166, nr. 12); 

 • -de motie-Sjoerdsma c.s. over voorbereiden van een top over de begrotingssystematiek (34166, nr. 13); 

 • -de motie-Klaver c.s. over een circulaire economie (34166, nr. 14); 

 • -de motie-Klaver over wijziging van het onderhandelingsmandaat voor TTIP (34166, nr. 15); 

 • -de motie-Klaver/Segers over garanderen van de beleidsvrijheid van staten (34166, nr. 16); 

 • -de motie-Bisschop c.s. over de aanpak van antisemitisme in Europa (34166, nr. 17); 

 • -de motie-Ouwehand over het beëindigen van de TTIP-onderhandelingen (34166, nr. 18); 

 • -de motie-Ouwehand over de onwenselijkheid van uitbreiding van de interne markt (34166, nr. 19); 

 • -de motie-Ouwehand over garanderen van de Europese normen en standaarden (34166, nr. 20); 

 • -de motie-Ouwehand over de onwenselijkheid van een vrijhandelsverdrag met Canada (21501-32, nr. 826); 

 • -de gewijzigde motie-Ouwehand over dierenwelzijnsnormen voor dierlijke producten uit landen buiten de EU (21501-32, nr. 830, was nr. 827). 

(Zie vergadering van 2 april 2015.) 

In stemming komt de motie-Van ’t Wout (34166, nr. 2). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van ’t Wout (34166, nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Maij/Pechtold (34166, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Maij c.s. (34166, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Bommel/Jasper van Dijk (34166, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Bommel/Jasper van Dijk (34166, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Bommel/Jasper van Dijk (34166, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt/Segers (34166, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Kuzu/Öztürk ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt (34166, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Beertema/Wilders (34166, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma c.s. (34166, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Ik merk dat deze motie echt is aangenomen, voorzitter. Daarom vraag ik het kabinet om een brief over de uitvoering van deze motie. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (34166, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klaver (34166, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klaver/Segers (34166, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bisschop c.s. (34166, nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (34166, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (34166, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (34166, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-32, nr. 826). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (21501-32, nr. 830, was nr. 827). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, Klein, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.