34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID VAN ‘T WOUT

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Buitenlandse Zaken heeft voorgesteld om de verstrekking van Europese middelen in meer programma's afhankelijker te maken van prestaties;

overwegende dat dit voorstel kan leiden tot meer efficiënte en effectieve besteding van Europese middelen;

verzoekt de regering, met een concreet voorstel te komen om de verstrekking van Europese middelen in meer programma's afhankelijker te maken van prestaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van 't Wout

Naar boven