34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN MAIJ EN PECHTOLD

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwe Europese Commissie systematisch wil inzetten op de bevordering van fundamentele democratische waarden en mensenrechten in de Europese Unie;

constaterende dat de Europese Raad hier vooralsnog bij achterblijft en niet verder komt dan een jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat zonder consequenties;

van mening dat de bevordering van gedeelde fundamentele waarden, beginselen en vrijheden in alle lidstaten van de Europese Unie prioriteit moet hebben en een concretere vorm moet krijgen;

verzoekt de regering, zich in de Europese Raad actief in te zetten voor een systematische behandeling en beoordeling van de invulling van deze Europese waarden in de lidstaten, gekoppeld aan een sanctiemogelijkheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maij

Pechtold

Naar boven