Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 20

20 Stemmingen moties Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg, 

te weten: 

  • -de motie-Gerbrands over het in ere herstellen van de Agemagelden (31765, nr. 126); 

  • -de motie-Gerbrands over het afzien van de bezuiniging van 500 miljoen (31765, nr. 127); 

  • -de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over de rol van de geestelijk verzorger (31765, nr. 129); 

  • -de motie-Keijzer over ruimte voor de zorgprofessional (31765, nr. 130); 

  • -de motie-Kooiman/Leijten over het met naam en toenaam publiceren van onderzoeksresultaten (31765, nr. 131); 

  • -de motie-Otwin van Dijk over goede voorbeelden de norm maken in het verbeterplan (31765, nr. 132); 

  • -de motie-Otwin van Dijk/Dik-Faber over de mogelijkheid voor aanbieders om zonder regels opnieuw te beginnen (31765, nr. 133); 

  • -de motie-Otwin van Dijk over het inzetten van aanjaagteams (31765, nr. 134); 

  • -de motie-Krol over het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen (31765, nr. 135); 

  • -de motie-Krol over eenmaal per kwartaal een voortgangsrapportage (31765, nr. 136). 

(Zie vergadering van 2 april 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Krol stel ik voor, zijn motie (31765, nr. 136) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Gerbrands (31765, nr. 126). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Gerbrands (31765, nr. 127). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van der Staaij (31765, nr. 129). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Keijzer (31765, nr. 130). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kooiman/Leijten (31765, nr. 131). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Otwin van Dijk (31765, nr. 132). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Otwin van Dijk/Dik-Faber (31765, nr. 133). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Otwin van Dijk (31765, nr. 134). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Krol (31765, nr. 135). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.