34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het TTIP-verdrag sprake is van een arbitragetribunaal (Investor-State Dispute Settlement), waarmee Amerikaanse bedrijven buiten de nationale rechter om regeringen kunnen aanklagen;

verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met een systeem van ISDS waarmee Amerikaanse regeringen buiten de nationale rechter om regeringen kunnen aanklagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Jasper van Dijk

Naar boven