Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 6

6 Mededelingen

De voorzitter:

Enkele leden hebben de presentielijst nog niet getekend. Ik verzoek hun dat alsnog te doen. 

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

De Graaf, Pieter Heerma, Smaling en Voortman; 

Slob en Ouwehand, vandaag en morgen; 

Karabulut, alleen voor de middagvergadering. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.