Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 19

19 Stemmingen moties WWB-onderwerpen en de Participatiewet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen en de Participatiewet, 

te weten: 

  • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over beschutte werkplekken in iedere gemeente (30545, nr. 154); 

  • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over de positie van mensen met psychische klachten (30545, nr. 156). 

(Zie vergadering van 2 april 2015.) 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (30545, nr. 154). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (30545, nr. 156). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.