34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 2 MOTIE VAN HET LID VAN ‘T WOUT

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat betere regelgeving een sleutelrol kan spelen in het versterken van de interne markt, het concurrentievermogen en het ondersteunen van groei en ondernemerschap;

overwegende het belang van de voortgang van de betere reguleringsagenda van Eurocommissaris Timmermans;

verzoekt de regering, in Europees verband aan te dringen op het inzichtelijk en meetbaar maken van de doelstellingen uit de betere reguleringsagenda;

verzoekt de regering tevens, zich in Europees verband ervoor in te zetten dat impact assessments niet alleen aan het begin, maar ook aan het einde van het Europese wetgevingstraject worden uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van 't Wout

Naar boven