34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID MAIJ C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat steeds machtiger wordende multinationals gebruikmaken van verschillen tussen Europese lidstaten en gaten in Europese wetgeving;

overwegende dat hierdoor onderlinge concurrentie tussen lidstaten en een ongewenste race to the bottom ontstaat;

constaterende dat dit leidt tot uitbuiting van werknemers, ondermijning van basale sociale rechten en het ontstaan van ongewenste belastingontwijkingsconstructies;

verzoekt de regering om dit te voorkomen door een vernieuwde detacheringsrichtlijn en de strijd tegen belastingontwijking tot speerpunt te maken van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maij

Klaver

Van Bommel

Naar boven