Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 15

15 Stemming brief Aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk

Aan de orde is de stemming in verband met de Brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over voorlichtingsvragen aan de Raad van State inzake het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (34000-IV, nr. 38). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties te besluiten en in te stemmen met de voorlichtingsvragen aan de Raad van State. 

Daartoe wordt besloten.