Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 24

24 Stemmingen moties Emancipatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Emancipatie, 

te weten: 

  • -de motie-Bisschop/Voordewind over de acceptatie van seksuele diversiteit in etnische en religieuze groepen (30420, nr. 216); 

  • -de motie-Jasper van Dijk/Siderius over de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (30420, nr. 218); 

  • -de motie-Jasper van Dijk/Siderius over bijzondere bijstand voor alleenstaande studerende ouders (30420, nr. 219); 

  • -de motie-Van Ark over beëindiging van het initiatief Topvrouwen.nl (30420, nr. 221). 

(Zie vergadering van 2 april 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bisschop stel ik voor, zijn motie (30420, nr. 216) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Siderius (30420, nr. 218). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Siderius (30420, nr. 219). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Ark (30420, nr. 221). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Houwers, Van Vliet en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.