Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 25

25 Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid, 

te weten: 

  • -de motie-Klein over het niet verhogen van de lasten voor zzp'ers (29544, nr. 594); 

  • -de motie-Klein over het vervangen van oudere door jongere werknemers (29544, nr. 595); 

  • -de motie-Van Weyenberg over het niet algemeen verbindend verklaren van een artikel uit de cao Besloten Busvervoer (29544, nr. 596). 

(Zie vergadering van 2 april 2015.) 

In stemming komt de motie-Klein (29544, nr. 594). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Klein en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klein (29544, nr. 595). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (29544, nr. 596). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Ik zou u adviseren om nog een keer te tellen, want ik kom toch echt tot een meerderheid. 

De voorzitter:

Ik zal aan uw verzoek voldoen en nog een keer vragen of iedereen wil aangeven of hij voor de motie op stuk nr. 596 van de heer Van Weyenberg is of ertegen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (29544, nr. 596). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik had me verteld, voorzitter. 

De voorzitter:

Waarvan akte.