Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 23

23 Stemmingen moties Erkenning van beroepskwalificaties

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO afstemming van erkenning van beroepskwalificaties met buurlanden, 

te weten: 

  • -de motie-Straus c.s. over erkenning van Nederlandse beroepsdiploma's in Duitsland (22452, nr. 45); 

  • -de motie-Straus c.s. over het Europass-certificaatsupplement bij diploma's (22452, nr. 46). 

(Zie vergadering van 2 april 2015.) 

In stemming komt de motie-Straus c.s. (22452, nr. 45). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Straus c.s. (22452, nr. 46). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.