Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 16

16 Stemming motie Wegverkeer en Verkeersveiligheid

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid, 

te weten: 

  • -de motie-Bashir/Van Helvert over nieuwe praktijkgerichte bijscholing voor de rijschoolbranche (29398, nr. 454). 

(Zie vergadering van 11 maart 2015.) 

In stemming komt de motie-Bashir/Van Helvert (29398, nr. 454). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.