34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in TTIP sprake is van een zogenaamde regulatory cooperation body, een speciale raad die voorafgaand aan het democratisch proces kan aangeven of nieuwe wetten en maatregelen (on)wenselijk zijn;

van mening dat de democratie hiermee op een zijspoor wordt gezet;

verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met een zogenaamde regulatory cooperation body in TTIP,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Jasper van Dijk

Naar boven