Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 12

12 Stemmingen moties Risico's in de vleesketen en de controle bij visbedrijven

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over risico's in de vleesketen en de controle bij visbedrijven, 

te weten: 

  • -de motie-Ouwehand over een parlementaire enquête over het toezicht op de productie van vlees en vis (26991, nr. 464); 

  • -de motie-Ouwehand over de NVWA onder het ministerie van VWS brengen (26991, nr. 465); 

  • -de motie-Ouwehand over verlagen van de bandsnelheid van slachtlijnen (26991, nr. 466); 

  • -de motie-Dik-Faber/Van Gerven over het bestuurlijk primaat voor de NVWA terugleggen bij VWS (26991, nr. 468); 

  • -de motie-Dik-Faber over standaard openbaar maken van inspectierapporten (26991, nr. 469). 

(Zie vergadering van 1 april 2015.) 

In stemming komt de motie-Ouwehand (26991, nr. 464). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (26991, nr. 465). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (26991, nr. 466). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Gerven (26991, nr. 468). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (26991, nr. 469). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.