Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-4677-4677".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30175
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-02-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 4677
Identifier h-tk-20082009-4677-4677
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 4677-4677
PS key HAN8406A27
Publicatiedatum 2009-03-30
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 57
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 4677
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de luchtkwaliteit, te weten: - de motie-Vendrik/Van der Ham over deelname aan het NSL door gemeenten die aanzienlijke kans hebben op overschrijdingen (30175, nr. 69); - de motie-Vendrik over aanvullende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit (30175, nr. 70); - de motie-Spies c.s. over onderzoek naar nieuwe normstelling voor ziekmakende deeltjes van fijn stof (30175, nr. 71); - en nog vier andere moties (30175, nrs. 72, 74, 75 en 76)
Vergaderjaar 2008-2009