Aan de orde is de stemmingen over een motie, ingediend bij het debat over de Razeb, te weten:

- de motie-De Roon over geen fondsen en hulpgoederen beschikbaar stellen voor de Gazastrook (21501-02, nr. 875).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter:

Dames en heren, ik heb vanavond geen speech.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Wij wensen mevrouw Azough een goed verlof.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

In gedachten zijn wij bij u, mevrouw Azough, maar niet voortdurend. Dat leidt maar af. Ik wens iedereen veel plezier volgende week. Wij zien mevrouw Azough over een paar maanden weer terug.

Sluiting 22.50 uur

Naar boven