Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over maatregelen in het kader van de kredietcrisis, te weten:

- de motie-Rutte over het ongemoeid laten van de hypotheekrenteaftrek (31371, nr. 122);

- de motie-Pechtold over het stellen van structurele hervormingen tegenover het loslaten van de begrotingsregels (31371, nr. 123);

- de motie-Wilders over het snijden in de miljardenuitgaven voor linkse hobby's (31371, nr. 124).

(Zie vergadering van 18 februari 2009.)

In stemming komt de motie-Rutte (31371, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31371, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (31371, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven