Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de "sinterklaasaffaire" in Echt-Susteren, te weten:

- de motie-Van Beek c.s. over het terugstorten van de onrechtmatig uit de gemeentekas onttrokken gelden (31700 VII, nr. 63);

- de motie-Graus over het terugstorten van onjuist toebedeeld gemeenschapsgeld (31700 VII, nr. 64);

- de motie-Graus over controles op het openbaar register voor nevenfuncties van publieke bestuurders (31700 VII, nr. 65);

- de motie-De Wit over het vernietigen van achteraf door de gemeenteraad van Echt-Susteren genomen besluiten (31700 VII, nr. 66);

- de motie-Azough c.s. over onderzoek door de Rijksrecherche naar de verdeling van gemeenschapsmiddelen in de gemeente Echt-Susteren (31700 VII, nr. 67).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Beek c.s. (31700-VII, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-VII, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-VII, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (31700-VII, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azough c.s. (31700-VII, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven