Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over het instellen van een Commissie democratisch deficit (31863, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor om conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het voorstel van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties om een commissie van drie deskundigen samen te stellen en in overleg met de Eerste Kamer te komen tot een evenwichtige verdeling van de kosten, onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden, tegen het voorstel te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven