Aan de orde is de behandeling van:

verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (31756, nrs. 25 tot en met 32).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan zijn wij thans toe aan allerlei VAO's; het lijkt wat dat betreft wel kerst.

Naar boven