Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-7465-7466".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31289
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-06-16
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 7466
Identifier h-tk-20082009-7465-7466
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7465-7466
Pskey HAN8460A18
Publicatiedatum 2009-07-16
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 95
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 7465
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over onderwijstijd, te weten: - de motie-Jasper van Dijk over een nieuw voorstel voor onderwijstijd (31289, nr. 60); - de motie-Jasper van Dijk over afzien van inkorten van de zomervakantie met een week (31289, nr. 61); - de motie-Van der Ham c.s. over het aandeel van uren lestijd gegeven door bevoegde leraren (31289, nr. 62) en 1 andere motie (nr. 63)
Vergaderjaar 2008-2009