Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de staatssecretaris van Justitie over tbs-onderwerpen (29452, nr. 111), te weten:

- de motie-Teeven over uitsluiten van fysieke assistentie van medepatiënten bij het separeren (29452, nr. 112);

- de motie-Joldersma/Bouwmeester over vertrouwenspersonen in forensische zorgcentra (29452, nr. 113).

(Zie vergadering van 11 juni 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Teeven stel ik voor, zijn motie (29452, nr. 112) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Joldersma/Bouwmeester (29452, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven