Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over onderwijstijd, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over een nieuw voorstel voor onderwijstijd (31289, nr. 60);

- de motie-Jasper van Dijk over afzien van inkorten van de zomervakantie met een week (31289, nr. 61);

- de motie-Van der Ham c.s. over het aandeel van uren lestijd gegeven door bevoegde leraren (31289, nr. 62);

- de motie-Dibi over een onderscheid tussen onderwijstijd en lestijd (31289, nr. 63).

(Zie vergadering van 11 juni 2009.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31289, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31289, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (31289, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (31289, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven