Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over strafpunten voor beginnende automobilisten, te weten:

- de motie-De Rouwe/Roefs over het registreren van strafpunten die in het verleden zijn uitgedeeld (29398, nr. 157);

- de motie-Roemer over het daadwerkelijk toekennen van strafpunten (29398, nr. 158);

- de motie-Aptroot over het registreren van strafpunten (29398, nr. 159).

(Zie vergadering van 9 juni 2009.)

In stemming komt de motie-De Rouwe/Roefs (29398, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roemer (29398, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (29398, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven