Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Begrotingsbrieven

Raming der voor de Tweede Kamer in 2010 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 31952

 • Voorzitter van de Tweede Kamer, Verbeet G.A. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-A

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-B

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota - 31965-C

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-D

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-E

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-F

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-G

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 29 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-IIA

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-IIB

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-III

 • minister-president, Balkenende J.P. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-IV

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-IXA

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-IXB

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-V

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-VI

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-VII

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-VIII

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met Lijst van ingekomen stukkende Voorjaarsnota) - 31965-X

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-XI

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-XII

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende Lijst van ingekomen stukkenmet de Voorjaarsnota) - 31965-XIII

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-XIV

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-XV

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-XVI

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-XVII

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-XVIII

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 28 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Rapporten/brief Algemene Rekenkamer

Zorg op afstand - 31967

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 4 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen - 31961

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 27 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag Ministerie van Defensie - 31924-X-8

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie RU, VROM en VW over het rapport Milieueffecten wegverkeer - 31895-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie over het rapport Ecologische hoofdstructuur; Terugblik 2009 - 30825-29

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 25 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Initiatiefwetgeving

Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet - 31911

 • Tweede Kamerlid, Blanksma-van den Heuvel P.J.M.G. - 2 april 2009

 • Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Voorstel van wet van het lid De Roon tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis - 31938

 • Tweede Kamerlid, Roon de R. - 27 april 2009

 • Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

De volgende verdragen

Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen - 31971-1

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 28 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Zevende aanvullend protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie, met bijbehorende Akten, Boekarest, 5 oktober 2004 - 31970-(R1882)-1

 • minister Lijst van ingekomen stukkenvan Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (met Reglement en bijlagen); Singapore, 27 maart 2006 - 31969-(R1881)-1

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Madagaskar inzake luchtdiensten, met Bijlage; Antananarivo, 6 november 2008 - 31960

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 14 mei 2009

 • Rondgezonden en Lijst van ingekomen stukkengepubliceerd

De volgende voordracht

Voordracht ter vervulling van een vacature van een lid van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - 31964-1

 • vicepresident van de Raad van State, Tjeenk Willink H.D. - 2 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Innovatie-impuls voor Natuur- en Milieueducatie - 20487-35

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2009 - 21501-30-207

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Landbouw- en Visserijraad 25 mei en informele Landbouwraad 2 juni 2009 - 21501-32-338

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vervroegde betaling directe inkomenssteun - 21501-32-339

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie over de Voortgangsrapportage 24 van de HSL-Zuid - 22026-295

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vervoersconcessie hogesnelheidsnet - 22026-296

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake pakketproducten voor retailbeleggingen - 22112-873

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen - 22112-874

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake beloning bestuurders beursgenoteerde ondernemingen en aanbeveling van de Commissie over het beloningsbeleid in de financiëledienstensector - 22112-875

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening vaststelling beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Osama bin Laden - 22112-876

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Fiche mededelingen over ICT-grenzen verleggen, evaluatie zesde kaderprogramma (KP6) en voortgangsrapportage zevende kaderprogramma (KP7) - 22112-877

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe dual-useverordening en voortgang wetsvoorstel Wet strategische diensten - 22112-878

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie inzake het Nederlandse drugsbeleid tijdens de Commission on Narcotic Drugs-(CND)bijeenkomst in Wenen (24 077, nr.229). - 24077-235

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beslissingen op bezwaar ten aanzien van de beschikking voor herstart van de Hoge Flux Reactor(HFR) te Petten - 25422-69

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage beleid met betrekking tot NL luchtvaartcluster - 25820-18

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Factsheetrapport Naleving alternatieve technieken legionellabestrijding - 26442-44

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ondertekening van het contract met Chili inzake verkoop jachtvliegtuigen aan Chili - 26488-184

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Pechtold over werkgelegenheidseffecten JSF-programma - 26488-185

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie. inzake het kabinetsstandpunt over het eindrapport "Indicatiestelling voor verstandelijk gehandicapten, vergelijking van de CIZ-systematiek en de toepassing van de SIS door de Stichting Arduin" - 26631-315

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht inzake Update zandwinputten - 27625-138

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen t.b.v. een verslag schriftelijk overleg inzake een meer uniform partnerbegrip en leefvormneutraliteit in het belastingstelsel (modernisering successiewetgeving) (27789) - 27789-20

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede Voortgangsrapportage Security Convenant Kunstmest - 28385-147

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding laatste twee adviezen van de adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers - 28479-43

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 4 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen en motie mensenhandel - 28638-42

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek cie m.b.t. aanvullende titulatuur d.d. 20 april 2009 - 29281-14

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport n.a.v. het onderzoek "Zwerfjongeren (z)onder dak, een Casusonderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang" - 29325-36

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wetgevingsnota voorgenomen wijziging van de Tracéwet - 29385-45

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie over de sloop van woningen aan het Stieltjesplein te Rotterdam - 29453-117

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt AGS adviezen "Risicobeleid en rampenbestrijding" en "Brandweeradvisering" - 29517-35

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eventuele verhoging eigen risico - 29689-260

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling op de aanbiedingsbrief van 7 april 2009 bij het tweeluik Religie en Publiek domein - 29754-161

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage over verzelfstandiging havenbedrijf Amsterdam - 29862-14

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport Trendanalyse 2008, Trends in de veiligheid van het spoorwegsysteem in Nederland - 29893-84

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van de handhaving bodembeleid en de uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit - 30015-32

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de moties-Kalma en -Van Raak inzake Charter Burgerparticipatie - 30184-27

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Subsidieregeling voor isolatieglas - 30196-60

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) - 30347-2

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Zelfredzaamheid bij rampen en crises - 30821-9

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 4 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen en gesprek COA/COC - 31018-50

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kosten inburgeringstrajecten Amsterdam - 31143-56

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van lid Samsom (31209 nr. 58) betreffende het uitbreiden van de zelflevering van elektriciteit - 31209-81

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van het Reglement van de geschillencommissie luchtvaart - 31232-21

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Deelbemiddeling VS in het kader van de interlandelijke adoptie - 31265-13

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De laatste ontwikkelingen met betrekking tot adopties uit de Verenigde Staten - 31265-14

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Moties gas- en zoutwinning Noordwest-Friesland - 31349-15

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderhandelingsresultaat leenovereenkomst met IJsland - 31371-204

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie Schinkelshoek (31490 nr. 12) inzake voorstellen gezamelijke huisvesting departementen in Den Haag - 31490-23

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding CE-rapport naar de CO2-effecten van verschillende bpm-systemen voor stimulering van zuinige personenauto's - 31492-14

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit algemene regels ruimtelijke ordening ("AMvB Ruimte") - 31500-15

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Topinkomens in de BVE sector naar aanleiding van berichten in de media over het Friesland College - 31524-21

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling dat de brief inzake de vernieuwing van het welstandsbeleid medio juli aan de Kamer zal worden gezonden - 31535-7

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek Verborgen werelden; minderjarige jongens, misbruik en prostitutie - 31700-VI-131

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek openbaarmaking stukken Catshuisbrand - 31700-VI-132

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering amendementen subsidie politieke partijen - 31700-VII-85

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Programmatuur centraal stembureau voor het berekenen van de uitslag van de verkiezing - 31700-VII-86

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling dat het Voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen deze zomer bij de Kamer wordt ingediend - 31700-VIII-194

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2008 - 31700-XV-67

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen Cie VWS inzake uitvoering amendement van Van Gerven inzake subsidieverlening aan het Erfocentrum (31700 XVI, nrs 139 en 144) - 31700-XVI-156

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Invulling van het amendement van het lid De Vries c.s. nr. 31 700 XVI, nr. 32 over de zorgbeurs - 31700-XVI-157

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak wachtlijsten in de jeugd-ggz - 31700-XVII-45

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vrg cie VROM over Inspire - 31771-11

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Derde Nota van wijziging - 31821-19

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31844-6

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden opvragen van de commissie inzake wijz. van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde de ouderbijdrage voor ouders van doelgroepkinderen in peuterspeelzalen in lijn te brengen met de ouderbijdrage voor kinderopvang - 31883-2

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief over Winnersway - 31913-3

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vergunningen Natuurbeschermingswet - 31920-5

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2008 - 31924-A-5

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet van het Infrastructuurfonds voor 2008 (slotwet) - 31924-A-6

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie inzake het jaarverslag 2008 - 31924-E-5

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaarverslag 2008 - 31924-E-6

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag 2008 van het BTW-compensatiefonds (G) - 31924-G-5

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden t.b.v. het verslag bij de slotwet van het BTW-compensatiefonds (G) - 31924-G-6

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Nationale Schuld (IXA) - 31924-IXA-6

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden van de regering over het het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2008 van de Nationale Schuld (IXA) - 31924-IXA-7

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag 2008 van het Ministerie van Financiën (IXB) - 31924-IXB-7

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden van de regering over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2008 van het Ministerie van Financiën (IXB) - 31924-IXB-8

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Correctieblad bij het jaarverslag IXB - 31924-IXB-10

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 4 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2008 OCW - 31924-VIII-6

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

31924 VIII-2 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2008 OCW - 31924-VIII-7

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag en slotwet OCW 2008 - 31924-VIII-8

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2008 Defensie - 31924-X-6

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw. vragen bij het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag DEF 2008 - 31924-X-7

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden bij het Jaarverslag VROM en van het Lijst van ingekomen stukkenWaddenfonds 2008 - 31924-XI-5

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport AR bij het Jaarverslag VROM en de begrotingsstaat van het Waddenfonds 2008 - 31924-XI-6

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden Jaarverslag van het Ministerie van VW 2008 - 31924-XII-5

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van VW voor het jaar 2008 (slotwet) - 31924-XII-6

 • minister van Verkeer en Lijst van ingekomen stukkenWaterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van LNV 2008 - 31924-XIV-5

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake het jaarverslag 2008 - 31924-XV-6

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2008 - 31924-XV-7

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Jeugd en Gezin 2008 (31924-XVII-3) - 31924-XVII-5

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer Jeugd en Gezin 2008 (31924-XVII-4) - 31924-XVII-6

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 11 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen tijdens het AO op 20 mei jl. over de rol van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking - 31933-2

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 28 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending ontwerp van het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht - 31953-6

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Justitie en voor Buitenlandse Zaken gezamenlijk:

 • - Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170) (31584);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • - Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio's en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio's (Aanpassingswet veiligheidsregio's) (31968);

c. de vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Verkeer en Waterstaat gezamenlijk:

 • - Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet luchtvaart en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 (PbEU 2009, L 8) tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (handel in emissierechten luchtvaart) (31963);

d. de algemene commissie voor Jeugd en Gezin:

 • - Regeling voor niet-indexering van kinderbijslagbedragen per 1 juli 2009 (31966).

Naar boven